Stockholm     2002-05-24  

 

                                   CV  

Persondata

Per Hagenäs

 

Personnummer

501205 0059

Bostadsadress

Långängsvägen 31

 

125 56 Älvsjö

Telefon

070 7512165   08 6055540 

Civilstånd

Sambo  Tre uppväxta barn

Anställningar

Företag

Anställd för/som

Ant.år

Tidsperiod

PK System AB

Systemutveckling och programmering 
Ref. mig själv och PK Systems kunder

4

1998 -2002

Microdata Innovation

Systemutveckling och programmering
Referens Pelle Hansson (numera SAAB Avionics), Hans Bertilsson MI 

1

1998

PK System AB

Systemutveckling och programmering  

10

1988 -1998

Tracktech AB

Radioingenjör 
Ref.
Bo Bergman 

3

1985 -1988

Satt Electronic

Mikrovågsingenjör
Ref. Leif Forseni, Göran Svensson 

8

1977 -1985

Utbildningar

Skola

Examen

År

Övr.

IT Universitetet

IT Management

2002

5 p

IT Universitetet

IT Plattform Strategi, Arkitektur och Design

2002

5 p

KTH

Nätverksprogrammering med Java

2002

5 p

KTH

 

Teknisk Licentiat examen, inkluderar basämnen i geodesi, kartteknik, databehandling, mm.

1994

Lantmäteri

KTH 

Civilingenjörs examen

1977

Elektroteknik

Universitet 

Litteraturvetenskap

1973

40 poäng

Universitet 

Arkeologi

1972

22 poäng

Militärutbildning 

T1

1971

Linköping

Grundskola

Naturvetenskaplig

1969

3 årigt

 

Yrkesverksamma områden

q      Systemarbete och design

q      EW teknik

q      Mikrovåg

q      Programmering i Java och C++

q      GPS och postionering

Övrigt

Har deltagit i mindre kurser och utbildningar som HMI konstruktion med C++ 5dgr, ”Avancerad Java” 4 dgr mm. PK System AB startades 1988 av mig och presenteras på www.pksystem.se.

Personbeskrivning 

Allmänt:

Talar och skriver svenska och engelska väl. Har god pc och program vana. Har kunskaper i företagsdrift och företagsekonomi. Mina personliga intressen är vetenskap, musik och innovationer.

 

Bra sidor:

Tror att jag är idérik och kreativ, har förmåga att se nya lösningar. Då jag har ett stort intresse för systemlösning och systemfunktion har jag en upptränad förmåga att se strukturer och funktion vid systemutveckling men också i organisationer och vid projekthantering. Intresserad av att lära nytt. Är bra på strukturerad moduluppbyggd, design och programmering.
Tycker om arbetsuppgifter som innehåller innovativa eller kreativa moment.

 

Ambitioner:

Min ambitionsnivå är hög och jag vill gärna vara i frontlinjen.

 

Socialt och grupp:

Känner ansvar för och ”ser” andra. Jag trivs med att arbeta i grupp och försöker i ett tidigt skede söka upp och diskutera med medarbetare när oklarheter och problem kommer upp för att resultatet ska bli så bra som möjligt på kortaste tid. 

 

Projekterfarenheter

Systemdesign

 

 

Projekt

Arbetsuppgifter

Projektroll

Torsten/Östen, 
(ESB) Ref. Lars Grennberger, Christer Fröling

Utveckling åtgärdsval, inbyggda tester Utvecklingsmiljö bl.a. Rational Rose's produkter (use case)

 

 

Systemutv.

Störsändare Gungner, Komplett störsystem 2-18 GHz
Mikrodata Ref. enl. ovan

 

Övergripande system lösning

Projektledare och systemdesign

GPS pejl för störvarning inklusive riktning.
Mikrodata Ref. enl. ovan.

 

Systemlösning

Systemdesign

GPS störare, inkl andra typer av satelliter
Mikrodata Reg. enl. ovan

 

Systemlösning

Systemdesign

Taxidirekt System som kopplar kunden direkt till närmsta Taxichaufför och visar närmsta väg på en karta.
PK System NUTEK

 

Systemlösning

Projektledare och innovation och systemdesign

GPS i personbil IT-4, utprovning av GPS stöttad med TN och där data Kalmanfiltreras  Ericsson, SAAB, LMV
Ref. Thomas Sidenblad ERA

 

Systemutveckling

Projektsekreterare Projektledare Systemutv.

PKSystem/Information och sensorintegration i försvaret Egen utveckl.

 

Övergripande systemlösning. (säljerbjudande)

Systemutv.

 

Systemarbete

 

 

 

Projekt

Arbetsuppgifter

Projektroll

 

Rudolf, EWCS Störare till JAS Gripen
ESB

 

Systemarbete

  Systemutv.

 

Astor störsändare utredningar nästa generation störare genom generellt DRFM. Microdata Ref enl. ovan

 

Underhåll och utredning

  Systutred.

 

Programmering

 

 

 

Projekt

Arbetsuppgifter

Projektroll

 

Funktionsmodell Östen
ESB  Ref. Peter Hultman 

 

Programmera simulator med HMI  
Språk Java

 

Programdesign och utveckling

 

Taxi direkt Trafikplanering och samordning
PK System .

Utveckling av ”affärslogik” HMI med karta samt algoritm för att hitta närmsta vägen med hjälp av GPS databas och kartadata
Språk C++

 

Programdesign och utveckling

 

Sensorintegration med GPS del i Licentiat exam
KTH Ref Professor Lars Sjöberg

Integrering av sensorer med hjälp av Kalmanfiltrering samt Elementutjämning. 
Språk  Pascal

 

Programdesign och utveckling

 

LGP/Övervakning kraft mastförstärkare,
LGP Ref. Måns Andersson

 

Utveckling av system för automatisk övervakning av förstärkare 
Språk C Processor Intel 8051

 

Programdesign och utveckling

 

Störteknik

 

 

Projekt

Arbetsuppgifter

Projektroll

Östen / Rudolf /EWCS 
ESB Avionics 

 

Utveckling av bl.a. störfunktioner med hjälp avUse Case beskrivningar

Systemutv.

 

Astor, Gungner  mm
Marcus , Semiautomatic mm SATT

 

Systemering

Mikrovågsingenjör

GPS och karta

 

 

Projekt

Arbetsuppgifter

Projektroll

Licentiat projekt
KTH L

Integrera GPS med sensorer som TN och odometer med hjälp av Kalmanfilterteknik och elementutjämning.

 

 

Forskarstudent

IT-4 GPS i bil,
Ericsson / SAAB / Lantmäteriverket

Sensorintegration  elementutjämning,  kartteknik

 

  Doktorand

Störpejl störsändare /GPS
Mikrodata

 

Systemarbete

  Systemutv.

Mikrovågsteknik

 

 

 

Projekt

Arbetsuppgifter

Projektroll

 

Markus  
SATT Ref se ovan

Specificera, köpa in, bygga och testa mikrovågsdelen av en störsändare (inkluderande en FML).

 

Mikrovågsingenjör

 

Övriga projekt (under 8 år) av liknande karaktär 
SATT 

 

SAW filter, Nätverksanalysator, realiseringsstudier av RF system etc.

Mikrovågsingenjör

 

Positionerings och kommunikations utrustning för älgar, tanks och fåglar.
Tracktech Ref enl. ovan

Utveckling av utrustning för positionering med hjälp av ett hyperbelsystem, Inköp och test med ytmonterade kretsar

 

  Radioingenjör

 

Transponderombyggnad till störare.
Mikrodata Ref. Göran Meyer

 

Ombyggnad av transponder till Radarmålsvarnare

Systemutv.

 

Övrigt typer av uppgifter

 

 

Projekt

Arbetsuppgifter

Projektroll

IT-4  Nationellt IT projekt  GPS i Sverige 1988-1989
PK System Ref Thomas sidenblad ERA

Starta upp nämnda projekt bestående av 8 större svenska företag bland annat Ericsson Radar, Ericsson Radio, Televerket, LMV, Telub, SAAB, LMV, Philips

 

Projektsekreterare

IT-4 Nationellt IT projekt  GPS i bil 1989-1990 Ref. Thomas Sidenblad ERA

Leda utveckling av utrustning som integrerar GPS med TN för prov i Personbil.

Projektledare för utprovning i bil