räknar med helheten...

Mikrovåg

Start


Mikrovågsteknik

Mikrovågskunnande är viktigt både vid utveckling och design. Mikrovågsutveckling och komponenter har och är en stor kostnad för ett system. Man kan numera köpa halvfabrikat på marknaden som har en väsentligt lägre kostnad än färdigutvecklade och som är enkla att färdigställa. Stora företag, ex. så kallade systemhus kan ibland missa den möjligheten till lägre kostnad.

 

Projekterfarenheter
Mikrovågsdesign av störgenerator 2-18 GHz för Export.
Mikrodata Innovation

Utveckling av parabolisk positioneringsutrustning i radiofrekvensområdet.
Tracktech.

Utveckling av mikrovågsdelen till Störgeneratorn MARCUS. Arbetet omfattar brusgeneratorer och en Frequency Memory Loop (FML) på C, X och Ku Band. 
SATT

Arbete med Störpod Semiautomatic för export.
SATT

Studier av Surface Acoustic Wave technique (SAW).
SATT

 

 

 

 

Start ] Uppåt ]

Skicka e-post till pkadmin@pksystem.se med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.