Programmering

Start


Programutveckling

Program går med IT från monolitiskt specialbyggda program till ett med mindre moduler och högre standardisering. Gränsnittsuppbyggnad och standardisering spelar en större roll. Feltoleransen kan t.ex. fås genom att förutse vilka fel som kan uppstå och upprätta kod som tar om hand om dessa när programmet används. Ett större beroende av nätverk och distribuerad funktion innebär med nödvändighet att sådana metoder vinner inträde. 

Programspråk : Java

Utvecklingsmiljö: Netbeans, (även Eclipse)


Projekterfarenheter
HMI (Human Machine Interface) till telekrigssimulator (programspråk Java)
ESB Avionics

Utveckling av program för automatisk kraftstyrning (programspråk C Intels processor 8051)
LGP

Innovation, systemarkitektur och utveckling av IT system för Taxi, innebärande att kunden kopplas direkt till närmaste Taxibil (programspråk C++ Objectvision)
NUTEK

Utveckling av metoder för sensorintegration främst beträffande GPS och Tröghetsnavigering och hjulsensorer för bil (programspråk Pascal).
KTH L /NUTEK

Programutveckling sensorsintegration i nationellt Projekt i IT-4 regi avseende stöttad GPS i personbil (programspråk Pascal).
Ericsson Radar Electronics/SAAB Automobile
Program för modulutveckling i Java/Netbeans.
 

 

Start ] Uppåt ]