Start


PK Systems erfarenhet av GPS

GPS har en komplicerad metod för positionering som har förfinats med tiden. Metoden att positionera är framgångsrik, har stor militär och industriell betydelse och har lett till att det forna Sovjet tog fram systemet GLONASS och att EU planerar att utveckla ett liknande system kallat GALILEO.
Algoritmutveckling positionering

GPS är en sensor bland många och en sensorintegration med andra positions och informationssystem ökar användbarheten. Sensordataoptimering kan utföras med till exempel med Kalmanfilterteknik eller med exempelvis elementutjämning, vilket ger ökad noggrannhet, uppgift om tillförlitlighet och integritet genom att helt felaktiga data kan sorteras bort. Dessa egenskaper är avgörande för om ett system kan användas för militära system.

Kartteknik

Elementär kart och kartdata teknik är en viktig del för alla positionssystem.

Projekt erfarenheter
Systemarkitektur Störvarnare för GPS
Mikrodata Innovation

Innovation, systemarkitektur och utveckling av IT system för Taxi, innebärande att kunden kopplas direkt till närmaste Taxibil
NUTEK

Utveckling av metoder för sensorintegration främst beträffande GPS och Tröghetsnavigering och hjulsensorer för bil.
KTH - L /NUTEK

Projektledning av nationellt Projekt i IT-4 regi avseende stöttad GPS i personbil
Ericsson Radar Electronics / SAAB Automobile /ERA
 

 

Start ] Uppåt ]