Systemdesign

StartProjekterfarenheter
Systemarbete med nästa generations modulära Telekrigs system s.k. ASK (Avancerad Stör Kärna) koncept, speciellt funktionalitet för åtgärdsval och funktionstest. Verktyg Rational Rose' produkter och UML standard.
SAAB Avionics

Systemarbete för EW system till JAS Gripen speciellt design av störmoder. Verktyg Rational Rose' produkter och UML standard.
ESB Avionics

Systemarkitektur Störvarnare GPS. Störvarnaren mäter riktning genom ett amplitudjämförande system samt effektstyrka inom aktuella frekvensområden.
FMV / Mikrodata Innovation

Systemarkitektur Störare GPS. Störaren genererar störning på ett antal frekvenser för GPS, Glonass mm.
FMV / Mikrodata Innovation

Systemarkitektur Störgenerator 2 - 18 GHz för export, inkluderar design och övergripande specifikation av mikrovågsdelar, offertarbete, projektledning.  Systemet innehåller alla väsentliga störmoder.
Mikrodata Innovation

Innovation, systemarkitektur och utveckling av IT system för Taxi, innebärande att kunden kopplas direkt till närmaste Taxibil.
NUTEK

Utveckling av metoder för sensorintegration främst beträffande GPS och Tröghetsnavigering och hjulsensorer för bil.
KTH Lantmäteri /NUTEK

Projektledning och designarbete avseende stöttad GPS i personbil i nationellt IT-4 projekt.
ERE (Ericsson Radar Electronics)/SAAB Automobiles/ERA

Design av Leveransmodulkonceptet - Ett system som möjliggör åter- och mer- och fler-utnyttjande av moduler mellan flera projekt - FMV.

Tekniska utredningar, bland annat Ny Teknik, en serie på 4 utredningar- FMV.

Utvärdering av Östenprojektet.

 

 

 

 

Start ] Uppåt ]